Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2008-2009)
Om manglende kunnskap om hiv og aids i befolkningen
Oversendt regjeringen: 20.06.2008
Besvart: 14.10.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Fafo la nylig fram resultatene fra en kunnskaps- og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen. Den viste at det mangler grunnleggende kunnskaper om hvordan hiv smitter og ikke minst hvordan hiv ikke smitter. Rapporten viser også nedslående holdninger knyttet til arbeidslivet. Med det vi vet i dag om hiv, smitteveier og behandling er det uakseptabelt at mennesker skal bli sosialt usynlige og støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende kunnskaper blant folk flest. Statsråden har ved flere anledninger gitt uttrykk for en bekymring for manglende kunnskap om hiv og aids i befolkningen. Statsråden har også påpekt behovet for mer kunnskap og mer informasjon, samt mer veiledning og undervisning.
Hvilke tiltak har statsråden konkret tenkt å sette i gang, og når og på hvilken måte har statsråden tenkt å iverksette disse?

Les hele debatten