Interpellasjon fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2008-2009)
Om hvordan hurtigrutekonseptet kan bevares og utvikles slik at vi også i fremtiden kan sikre daglige seilinger Bergen-Kirkenes
Oversendt regjeringen: 22.01.2009
Besvart: 19.02.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Hurtigruta er en viktig del av infrastrukturen langs kysten. Med sine mange anløpssteder, fra Bergen til Kirkenes, betyr Hurtigruta svært mye for lokalsamfunn langs kysten og ikke minst for turistnæringen. "Lonely Planet" karakteriserer Hurtigruta som "verdens beste båtreise". Men Hurtigruta byr ikke bare på vakre opplevelser for turistene. Betydelige mengder gods går med Hurtigruta, og for mange fiskerikommuner, spesielt i Finnmark, utgjør kjøl og frys med Hurtigruta eneste farbare vei vinterstid. Nå er Hurtigruta i en krevende økonomisk situasjon, og selskapet tar grep for å møte situasjonen. Regjeringen har bidratt med nødvendige strakstiltak for å møte de kortsiktige utfordringene.
Hvordan ser statsråden for seg at hurtigrutekonseptet, slik vi kjenner det i dag, kan bevares og utvikles slik at vi også i fremtiden kan sikre daglige seilinger Bergen-Kirkenes?

Les hele debatten