Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 63 (2008-2009)
Om hvordan den alminnelige tannhelsetjenesten kan organiseres, med utgangspunkt i at egenandelene bygges ned og refusjonen til alminnelig tannbehandling styrkes
Datert: 28.04.2009
Besvart: 03.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Mens egenandelene til helsetjenester i det vesentlige er regulert gjennom refusjoner og egenandelstak, har brukere av den alminnelige tannhelsetjenesten i det vesentlige måttet dekke kostnadene til tannbehandling selv. Flere partier, deriblant Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har nå i sine arbeidsprogrammer gjort flertallsvedtak om en offentlig tannhelsereform, der disse forskjellene i egenandeler mellom annen helse og tannhelse bygges ned.
Hvordan ser statsråden for seg at den alminnelige tannhelsetjenesten kan organiseres i kommende stortingsperiode, med utgangspunkt i at egenandelene bygges ned, og refusjonen til alminnelig tannbehandling styrkes?

Les hele debatten