Interpellasjon fra Olav Gunnar Ballo (SV) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 64 (2008-2009)
Om å sikre at det er et samsvar mellom antall reinsdyr i Finnmark og tilgangen på beite for dyrene
Datert: 28.04.2009
Besvart: 18.05.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Gjennom flere tiår har det fått utvikle seg et økende misforhold mellom antallet reinsdyr i Finnmark, og beitegrunnlaget for disse. Konsekvensene har vært at slaktevekten har gått ned, og at mange reinsdyr ikke overlever vinteren på grunn av manglende tilgang på reinlav. Næringen mottar betydelige statlige subsidier, noe som kan ha bidratt til å holde det høye reintallet oppe. I tillegg til at næringen i mindre og mindre grad produserer for salg, medfører underernæringen også store dyretragedier.
Hvordan vil statsråden sikre at det er et samsvar mellom antall beitedyr i Finnmark, og tilgangen på beite for dyrene?

Les hele debatten