Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2009-2010)
Om å styrke bedriftene og trygge arbeidsplassene i verftsindustrien og leverandørindustrien til offshoresektoren
Oversendt regjeringen: 29.10.2009
Besvart: 04.12.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Verftsindustrien og leverandørindustrien til offshoresektoren melder om sterkt sviktende ordreinngang, og mange bedrifter står foran permitteringer og oppsigelser. Ifølge Norsk Industri vil 7 av 10 ansatte miste jobben i leverandørindustrien innen neste sommer. Statsråden og Regjeringen bruker mye tid på å beskrive problemene og har bedt om assistanse fra fagorganisasjonen, arbeidsgiverorganisasjoner og fagmiljøer til en idédugnad om aktuelle tiltak. Hovedproblemet er imidlertid at Norge har mistet sin konkurransekraft gjennom de siste 4-5 årene. Dette er blitt forsterket av en for ekspansiv budsjettpolitikk gjennom høykonjunkturen i kombinasjon med en betydelig økt beskatning av eierskap og dermed av arbeidsplasser.
Hva vil Regjeringen selv og statsråden bidra med for å gjøre bedriftene sterkere og arbeidsplassene tryggere i denne og andre sektorer?

Les hele debatten