Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2009-2010)
Om hvorvidt det er behov for en ny gjennomgang av målsetting og virkemidler i legemiddelpolitikken, da betydningen av forskning, innovasjon og muligheten til å ta i bruk nye legemidler har blitt tydeligere
Oversendt regjeringen: 17.11.2009
Besvart: 14.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Stortinget vedtok i forbindelse med St.meld. nr. 18 for 2004-2005 "Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk" en ny legemiddelpolitikk i Innst. S. nr. 197 for 2004-2005. I meldingen ble det trukket opp tre mål for legemiddelpolitikken; tilgjengelighet uavhengig av brukers økonomi, riktig bruk - faglig og økonomisk, og rimeligst mulige legemidler for samfunnet. Betydningen av innovasjon, forskning og muligheten til å ta i bruk nye legemidler har blitt tydeligere siden den gangen.
Hva er status for gjennomføringen de tiltakene Stortinget vedtok i 2005, og mener statsråden at det er behov for en ny gjennomgang av målsetting og virkemidler i legemiddelpolitikken?

Les hele debatten