Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 20 (2009-2010)
Om hvordan andre aktørers nordområdestrategier blir målt opp mot norske interesser og målsettinger for bruk og beskyttelse av Arktis, og om å få en klarere forståelse av nordområdebegrepet
Oversendt regjeringen: 15.12.2009
Besvart: 02.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Nordområdene er Regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Et av nordområdestrategiens siktemål har vært å øke den internasjonale oppmerksomheten om nordområdene. De siste to årene har stadig flere aktører, deriblant USA, Russland, EU, Danmark og Island, debattert nordområdene og utformet egne nordområde-/arktisstrategier.
Hvordan vurderer utenriksministeren disse strategiene målt opp mot norske interesser og målsettinger for bruk og beskyttelse av Arktis, og hva er utenriksministerens svar på oppfordringer om å få en klarere forståelse av hva nordområdebegrepet omfatter?

Les hele debatten