Interpellasjon fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 24 (2009-2010)
Om retningen EU trekker opp for fiskeripolitikken og hvilke konsekvenser dette får for næringen, med henvisning til at EU nylig har vedtatt forbud mot salg av selprodukter og at Norge ble utestengt fra makrellfisket
Oversendt regjeringen: 18.12.2009
Besvart: 18.01.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): EU er nå i gang med en reform av fiskeripolitikken som skal tre i kraft i 2013. EU har nylig vedtatt et forbud mot salg av selprodukter, som får negative konsekvenser for den norske næringen så vel som norsk marin ressursforvaltning. Den norske regjering har fått kritikk for å ha vært for passiv i denne prosessen. Den fiskeripolitikk EU fører er av stor betydning for forvaltningen av våre felles fiskebestander. Mye tyder på at disse felles fiskeribestandene er på vandring, kanskje på grunn av klimaendringer. I tillegg har EU i det siste vist betydelige muskler overfor Norge, ved at Norge ble utestengt fra makrellfisket og bruddet i fiskeriforhandlingene for 2010.
Hva er statsrådens vurdering av retningen EU trekker opp for fiskeripolitikken, hvilke konsekvenser får dette for næringen, hva har Norge gjort for å påvirke reformen, og hvilke erfaringer trekker statsråden av det mislykkede forsøket på å påvirke EU i selsaken?

Les hele debatten