Interpellasjon fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2009-2010)
Om å sikre en god og fornuftig videreutvikling av kompetansemiljøer knyttet til forskning, utvikling og behandling på kreftområdet
Oversendt regjeringen: 08.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Norge ligger langt fremme når det gjelder forskning, utvikling og behandling når det gjelder kreftområdet. Institusjoner som Radiumhospitalet, Oslo Cancer Cluster og Kreftregistret har høstet betydelig internasjonal anerkjennelse. Undertegnede mener det er svært viktig at dette kompetansemiljøet og merkevaren blir styrket og videreutviklet, til det beste for pasientene og samfunnet. Helsevesenet er, og skal være, under konstant videreutvikling. Det er imidlertid viktig at endringsprosessene fører til en styrking av fagmiljøene, og ikke en forringelse av svært verdifull kompetanse og internasjonalt anerkjente merkevarer.
Hvordan vil statsråden sikre en god og fornuftig videreutvikling av de kompetansemiljøer som eksisterer knyttet til forskning, utvikling og behandling på kreftområdet, sett i lys av de kontinuerlige endringsprosesser som foregår i det norske helsevesen?

Les hele debatten