Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2009-2010)
Om å legge til rette for at lokalt initierte og hensiktsmessige sammenslåinger av høyskoler og universiteter kan gjennomføres etter en modell som sikrer forskningsbaserte fagmiljøer også utenfor universitetsbyene
Oversendt regjeringen: 15.01.2010
Besvart: 04.03.2010 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): I etterkant av stortingsbehandlingen av Stjernø-utvalget er det tatt ulike initiativ for å skape mer robuste institusjoner ved sammenslåing av høyskoler og/eller fusjon med universitet. Motivasjonen for slik konsolidering er at høyskolene mangler ressurser til nødvendig faglig videreutvikling og frykter at de vil bli tapere i fremtidig konkurranse om studenter og fagpersonale. Det er viktig at tilbud om høyere utdanning fortsatt skal gis flere steder enn i universitetsbyene, at det utenfor disse skal være forskningsbaserte fagmiljøer og at profesjonsfagenes videreutvikling ivaretas i møte med universitetskulturen. Nye sammenslåinger må ikke få som resultat en storstilt sentralisering i UH-sektoren.
Hvordan vil regjeringen legge til rette for at lokalt initierte og hensiktsmessige sammenslåinger kan gjennomføres etter en modell som sikrer attraktive campuser også utenfor universitetsbyene?

Les hele debatten