Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 48 (2009-2010)
Om hva som gjøres for å gi voldsofre den oppfølging og oppreisning som de har krav på
Datert: 09.02.2010
Besvart: 11.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det er viktig at landet har en god og velfungerende erstatningsordning for voldsofre fordi gjerningspersonene ofte ikke kan gjøre opp for seg. Mange voldsofre opplever imidlertid en manglende oppfølging fra det offentlige når det gjelder oppfølging i tiden før erstatning blir tilkjent og utbetalt. Svært mange opplever også at erstatningen ikke er på nivå med den skade som er skjedd og de kostnader som offeret har blitt påført og vil bli påført kanskje for resten av livet. Saksbehandlingstiden for å bli tilkjent voldsoffererstatning er ofte unødvendig lang i tillegg til at politiet bruker unødvendig lang tid på etterforskningen. En lovendring har også ført til at voldsofre med eldre saker får betydelig lavere erstatning enn saker etter 1. juli 2001, noe som oppleves som urimelig for disse.
Hva vil statsråden gjøre for at voldsofre får den oppfølging og oppreisning som de har krav på?

Les hele debatten