Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 56 (2009-2010)
Om hvilke forpliktelser Norge skal ta i forbindelse med EUs fornybardirektiv, med bakgrunn i at storstilt stimulans for kraftutbygging i Norden kan medføre en overkapasitet i kraftmarkedet og EUs egen utbygging av fornybar energi skyter fart
Datert: 16.02.2010
Besvart: 19.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I kraftmarkedet er det stadig flere som forventer at storstilt stimulans for kraftutbygging i Norden kan medføre en overkapasitet i kraftmarkedet på hele 50 TWh. Innføring av et grønt sertifikatmarked i Norge/Sverige, ferdigstillelse av kjernekraftverk i Finland, store mål om energieffektivisering, og få nye planer om investeringer i kraftforedlende industri kan medføre en priskollaps, og legger en betydelig demper på investeringsviljen i markedet. Norge har betydelig eksportpotensial av vannkraft til kontinentet, men utvekslingskapasitet er for liten og norsk "first mover advantage" i krafteksport er blitt mindre ettersom EUs egen utbygging av fornybar energi skyter fart i forbindelse med EUs fornybardirektiv, hvor de fleste land ser ut til å nå sine mål.
Hvilke forpliktelser mener statsråden Norge skal ta i forbindelse med EUs fornybardirektiv, og hvordan skal de innfries?

Les hele debatten