Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 67 (2009-2010)
Om når "tidenes satsing på politiet" vil gi synlig resultat, med henvisning til bl.a. manglende varetektskapasitet og at det ikke er lønnsmidler til å ansette nyutdannede politibetjenter
Datert: 22.02.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): I VG 21. februar 2010 meldes det om at nyutdannede politibetjenter må melde seg på Nav fordi det ikke er lønnsmidler til å ansette disse. I Asker og Bærum politidistrikt må man redusere med 50 stillinger. I Aftenposten 22. februar 2010 vises det til at Norge grunnet manglende varetektskapasitet gjentatte ganger har fått kritikk fra FN og Europarådet i forhold til bruk av glattcelle. I Østfold politidistrikt pågrep man nylig en svært aktiv gjenganger. Manglende varetektskapasitet gjorde at han måtte settes fri umiddelbart. I flere politidistrikter meldes det om at ordenstjeneste må nedprioriteres og det varsles at flere stillinger vil bli holdt vakante mot sommeren. Nylig så vi hvordan en homofil ble dynket i etterbarberingsvann og satt fyr på mens flere personer så på. Politiet hadde ikke tid eller ressurser til å sikre bevis og saken ble henlagt etter bevisets stilling.
Når gir "tidenes satsing på politiet" synlig resultat?

Les hele debatten