Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 84 (2009-2010)
Om å øke folks motivasjon til å spare til bolig og pensjon, med bakgrunn i en dramatisk nedgang i antallet individuelle pensjonsordninger etter at regjeringen fjernet skattefordelen
Datert: 22.03.2010
Besvart: 19.04.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Norge har høyere offentlig finansformue enn andre europeiske land. På den andre siden er Norge blant de land i Europa hvor familiene og enkeltpersoner sparer minst. Staten sparer mye, mens private sparer lite sammenlignet med private i mange andre europeiske land. Likevel er det mange som legger litt til side for å spare til egen bolig, for å trygge egen alderdom eller for å ha friheten til å foreta egne valg. Det har vært et dramatisk fall i antall enkeltpersoner som sparer til pensjon gjennom individuelle pensjonsordninger. Fra 1993 til 2005 gikk antallet ned fra om lag 200 000 til i overkant av 110 000 personer. I 2008 falt antallet til om lag 14 000 personer. Det er liten tvil om at den uro som Stoltenberg II-regjeringen skapte i 2006 ved å fjerne skattefordelen kan forklare fallet fra 2006 til 2008.
Hva vil statsråden gjøre for å øke folks motivasjon til å spare til bolig og pensjon?

Les hele debatten