Interpellasjon fra Geir-Ketil Hansen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 87 (2009-2010)
Om å sikre at helsepersonell melder fra til barnevernet om omsorgssvikt slik loven krever
Oversendt regjeringen: 26.03.2010
Besvart: 27.04.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Altfor ofte hører vi om barn som tydelig er utsatt for grov omsorgssvikt, der menneskene rundt dem må ha visst om situasjonen, uten at noen melder fra til barnevernet. Helsetilsynet regner med at i alle fall ni barn under tre år hvert år dør av omsorgssvikt eller mishandling. Helsetilsynets melding for 2009 slår videre fast at dette nok bare er "toppen av isfjellet", og omtaler unnlatelsene som ukultur. Etter barnevernsloven og helsepersonelloven har helsepersonell plikt til å melde fra. Tilsynet mener dette bør defineres som et risikoområde og at bedringstiltak må settes i verk. Barna det er snakk om kan heller ikke ventes å innklage brudd på lovverket som kan sikre at personell varsler om grov omsorgssvikt. Det gir oss et spesielt ansvar for å passe på at det offentlige gjør jobben sin.
Hva kan regjeringen gjøre for å sikre at helsepersonell melder fra slik loven krever?

Les hele debatten