Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 90 (2009-2010)
Om hvorfor statsråden har motsatt seg ønsket om en samlet behandling av Skatteunndragelsesutvalgets innstilling, som med enkelte av sine forslag har skapt stor debatt og bekymring for hvilken retning vi går med hensyn til skattyters rettssikkerhet
Datert: 26.03.2010
Besvart: 25.05.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Skatteinnkreving er en balansegang mellom tillit og kontroll. Det må være effektiv kontroll, men man må ikke ta i bruk metoder som mistenkeliggjør skattyter generelt og som kan lede til motstand og fremmedgjøring mellom skattyter og myndigheter. Dette er en balansegang mellom personvern, metode og virkemidler og det å ha tillit til at de fleste ser seg tjent med å bidra til fellesskapet. NOU 2009: 4 "Tiltak mot skatteunndragelser" eller det såkalte Skatteunndragelsesutvalget har med enkelte av sine forslag skapt stor debatt og bekymring for hvilken retning vi går med hensyn til skattyters rettssikkerhet. Regjeringen har startet innføringen av enkelte tiltak, men statsråden har motsatt seg ønsket om en samlet behandling av Skatteunndragelsesutvalgets innstilling.
Hvorfor motsetter statsråden seg en samlet gjennomgang av et så viktig tema?

Les hele debatten