Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 103 (2009-2010)
Om utenriksministerens vurdering av Norge og det internasjonale samfunnets rolle for å bidra til varig fred på Balkan og i Bosnia-Hercegovina
Oversendt regjeringen: 19.05.2010
Besvart: 09.06.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Etter krigen på 1990-tallet bidro Dayton-avtalen til at en slags fred senket seg over Balkan og Bosnia-Hercegovina. Det vil imidlertid være feil å si at Dayton-avtalen har bidratt til varig og bærekraftig fred. Situasjonen i Bosnia blir stadig mer kritisk. Gjensidig tillit mellom folkegrupper mangler noe som gjenspeiles i den politiske ledelsens holdninger og handlinger. En viktig utfordring er hvordan den dramatiske situasjonen i Bosnia kan løftes høyere på den internasjonale dagsorden, og hvordan det internasjonale samfunnet kan hindre en ny krig, og bidra til etableringen av en varig fred.
Hvilke scenarier ser utenriksministeren for fremtiden i Bosnia-Hercegovina, og hva er utenriksministerens vurdering av Norge og det internasjonale samfunnets rolle for å bidra til varig fred på Balkan og i Bosnia-Hercegovina?

Les hele debatten