Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 104 (2009-2010)
Om hvordan Norge er rustet til å håndtere en oljekatastrofe, med bakgrunn i situasjonen i Mexicogolfen
Oversendt regjeringen: 25.05.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 07.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): 20. april eksploderte og sank oljeplattformen "Deepwater Horizon" i Mexicogulfen. Én måned etter eksplosjonen lekker det fortsatt daglig mellom 5 000 og 25 000 fat olje rett ut i havet. Langs kysten av delstatene Louisiana og Mississippi har store mengder olje drevet i land og ødelagt store våtmarksområder. Operatørselskapet BP har måttet tåle ramsalt kritikk for sin håndtering av oljeutslippet, og for dårlig sikkerhet ved sine oljeinstallasjoner generelt. Under en høring i Kongressen la sjefene for BP, Transocean og Halliburton skylden for ulykken på hverandre. Parallelt med oljekatastrofen i USA har Statoil måttet evakuere store deler av mannskapet fra Gullfaks C-plattformen på grunn av fare for utblåsning. Tre ganger på et halvt år har Statoil mistet kontrollen over en brønn på Gullfaks C.
Hvordan er Norge rustet til å håndtere en oljekatastrofe, og hva kan vi lære av situasjonen i Mexicogulfen?

Les hele debatten