Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 105 (2009-2010)
Om å støtte WHO i gjennomføringen av en global alkoholstrategi for å redusere skadene av alkoholbruk og samtidig skjerpe innsatsen mot alkoholrelaterte skader i Norge
Datert: 25.05.2010
Besvart: 09.06.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Alkohol utgjør en av verdens mest alvorlige helsetrusler, rangert som årsak nummer tre til sykdom og tidlig død. Som oppfølging av et norsk initiativ har WHOs generalforsamling nylig vedtatt en global alkoholstrategi for å redusere skadene av alkoholbruk. Strategien skal bygge på forskningsbasert kunnskap, og sentralt står virkemidler som avgifter og innskrenking av tilgjengeligheten. Dette er virkemidler som den norske alkoholpolitikken er basert på. Alkoholbruk er et hinder for utvikling i mange land. Alkoholindustrien er særlig aktiv i fattige land, fordi de ser store markeder der, særlig i lys av stagnasjon i omsetningen i vestlige land.
Vil statsråden følge opp strategien ved å støtte WHO i gjennomføringen og samtidig skjerpe innsatsen mot alkoholrelaterte skader i Norge?

Les hele debatten