Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2010-2011)
Om hvilken strategi statsråden har for å ta næringslivets behov for forenkling og avbyråkratisering på alvor, og redusere skjemaveldet og kostnadene
Oversendt regjeringen: 03.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Finansdepartementet opplyser at næringslivets administrative kostnader har økt i perioden fra 2006-2009, til tross for at målet var å redusere skjemaveldet og kostnadene. I hele denne perioden har de rød-grønne hatt makten og økt næringslivets byrder fremfor å redusere dem. Flere rapporter med konkrete forslag om forenkling er lagt frem, men resultatene uteblir. Statsråden har uttalt at han vil kutte skjemaveldet med 7 milliarder kroner. Høyre mener dette er for lite ambisiøst. En forsiktig start må være at Stortinget fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap.
Hvilken strategi har statsråden for å ta næringslivets behov på større alvor, høre på de tiltak som næringsliv og en samlet opposisjon har fremmet tidligere for forenkling og avbyråkratisering og når kan næringslivet se konkrete resultater av arbeidet?

Les hele debatten