Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2010-2011)
Om hvorvidt regjeringen vil endre politikk og bedre rammebetingelsene for kraftforedlende industri, med bakgrunn i bekymring for norske energikostnader og CO¨2-regelverk
Datert: 03.11.2010
Besvart: 24.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På NRK 3. november i år etterlyser LO bedre rammebetingelser for kraftforedlende industri. Regjeringens industrikraftregime er for vagt til å berolige næringen. Bekymring for norske energikostnader og CO2-regelverk ligger til grunn. Kraftforedlende bedrifter konkurrerer som regel på det globale marked, og trenger konkurransedyktige rammevilkår. Regjeringen fratar derimot industrien eierskap til vannkraft. Industrien tvinges ut i kraftmarkedet for å kjøpe strøm med et ekstra CO2-påslag i prisen. Regjeringen har skrytt av et særnorsk strengt CO2-kvoteregime og i Stortinget motsagt seg kompensasjon for CO2-påslag i strømprisen. Regjeringen har nektet industrien å bygge gasskraftverk i Norge tilsvarende det man gjør i utlandet. Likevel hevder statsråden overfor NRK 3. november at han imøtekommer industriens behov.
Betyr statsrådens medieuttalelser at regjeringen vil endre politikk?

Les hele debatten