Interpellasjon fra Kåre Simensen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2010-2011)
Om hva regjeringen gjør for å sikre norske forbrukerrettigheter i forbindelse med behandlingen av det nye forbrukerrettighetsdirektivet
Datert: 10.11.2010
Besvart: 13.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Forslaget til nytt forbrukerrettighetsdirektiv innebærer en større revisjon og sammenslåing av fire tidligere direktiver på dette feltet. I EU-kommisjonens forslag til forbrukerrettighetsdirektiv ønsker man full harmonisering i medlemslandene. Kommisjonens forslag omhandler alle typer forbrukerkjøp, både over disk og på Internett. De nordiske landene har sterke forbrukerorganisasjoner og sterk forbrukerlovgivning, som gir forbrukerne god beskyttelse.
Hva er den norske regjeringens posisjon overfor EU når det gjelder forbrukerrettighetsdirektivet, og hva gjør regjeringen for å sikre norske forbrukerrettigheter i forbindelse med behandlingen av det nye forbrukerrettighetsdirektivet?

Les hele debatten