Interpellasjon fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 38 (2010-2011)
Om hvilken begrunnelse man har for en utvidelse av fredede og vernede områder i Finnmark, med henvisning til at båndlagte arealer hindrer aktivitet og næringsutvikling, noe hverken fylkestinget eller kommunene ønsker
Datert: 10.11.2010
Besvart: 02.12.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Utviklingen i Finnmark har over lang tid begrenset innbyggernes tilgang til naturen, kommunenes råderett, arealforvaltning og næringslivets muligheter til etableringer. Det skjer grunnet stadige inngrep fra både Miljøverndepartementet og fylkesmannens miljøvernavdeling om båndlegging av arealer gjennom vern- og fredningsplaner. Mange steder oppleves båndlagte arealer som et problem, og hindrer aktivitet og næringsutvikling. Dessuten er det også slik at hverken fylkestinget eller kommunene ønsker båndlegging av mer areal i Finnmark. Fylkestinget har enstemmig sagt nei til flere vern- og fredningsplaner, noe kommunene støtter. I tillegg har Stortinget oppnådd sine målsettinger for fredet/vernede arealer.
Med hvilken begrunnelse har fylkesmannen/Miljøverndepartementet likevel gått inn for utvidelse av fredede og vernede områder?

Les hele debatten