Interpellasjon fra Gunn Karin Gjul (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 39 (2010-2011)
Om hva Kulturløftet har betydd for norsk kulturliv frem til nå, og hvilke kulturpolitiske løft statsråden ser for seg frem mot 2014
Oversendt regjeringen: 12.11.2010
Besvart: 03.02.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Kulturløftet er i perioden 2005-2009 gjennomført i samsvar med Soria Moria-erklæringen. Bærebjelken i Kulturløftet er målet om at kulturbudsjettet i 2014 skal utgjøre 1 prosent av statsbudsjettet. Det er denne opptrappingen som gir grunnlag for alle de andre satsingene i Kulturløftet. Med den rød-grønne regjeringen er satsing innen kultur og frivillighet for første gang like forpliktende og håndfast som satsingen på andre samfunnssektorer.
Hva har Kulturløftet betydd for norsk kulturliv frem til nå, og hvilke kulturpolitiske løft ser statsråden for seg frem mot 2014?

Les hele debatten