Interpellasjon fra Arild Grande (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 56 (2010-2011)
Datert: 26.11.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): FNs menneskerettighetskomité har med 79 mot 70 stemmer vedtatt å stryke henvisningen til homofile fra en resolusjon om beskyttelse mot drap og henrettelser.
Hva er regjeringens reaksjon på vedtaket, og hvordan vil saken bli fulgt opp fra norsk side?