Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 86 (2010-2011)
Om hvordan nasjonale myndigheter kan bistå i det lokale arbeidet mot mobbing, med bakgrunn i at mange kommuner har god erfaring med bruk av ulike programmer som gir skolens ledelse, lærere og elever verktøy i arbeidet med å forebygge mobbing
Oversendt regjeringen: 04.02.2011
Besvart: 29.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Til tross for et økt fokus på mobbing, er det fortsatt et uakseptabelt høyt antall elever som daglig gruer seg for skoledagen. Mobbing er først og fremst en krenkelse og en stor belastning for den enkelte. Men mobbing påvirker i høy grad også læringsmiljøet ved skolen. Følgene av mobbing representerer dermed et stort samfunnsproblem. I Manifest mot mobbing 2011-2014, er det lagt stor vekt på å forankre arbeidet mot mobbing lokalt. Forskning viser at en forutsetning for å lykkes i arbeidet mot mobbing, er at skolen arbeider systematisk, målrettet og over tid med problematikken. Mange kommuner har god erfaring med bruk av ulike programmer som gir skolens ledelse, lærere og elever verktøy i arbeidet med å forebygge mobbing.
Hvilke forventninger har statsråden til kommunenes oppfølging av manifestet, og hvordan kan nasjonale myndigheter konkret bistå det lokale arbeidet?

Les hele debatten