Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 88 (2010-2011)
Om hvordan nasjonale myndigheter kan bidra til at kommuner og enkeltskoler får flere verktøy i kampen mot mobbing, for å sikre at skolen umiddelbart griper inn i alvorlige mobbesituasjoner
Oversendt regjeringen: 07.02.2011
Besvart: 29.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Ifølge Elevundersøkelsen opplever ca. 8,5 prosent av norske elever mobbing minst to ganger i måneden. Dette er uakseptabelt. Felles nasjonalt tilsyn fra 2010 viser at de fleste skolene har planer og rutiner, men at rektorer og ansatte i alt for liten grad stanser krenkende atferd i skolehverdagen. Til tross for at opplæringslova gir hjemmel for straff dersom skolen ikke griper inn i mobbesaker, har vi foreløpig ingen rettspraksis på dette området.
Mener statsråden at dagens regelverk er godt nok for å sikre at skolen umiddelbart griper inn i alvorlige mobbesituasjoner, hvordan kan vi eventuelt tydeliggjøre bedre enn i dag at unnfallenhet i mobbesaker skal få konsekvenser, og hvordan kan nasjonale myndigheter bidra til at kommuner og enkeltskoler får flere verktøy i kampen mot mobbing?

Les hele debatten