Interpellasjon fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 92 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å styrke kunnskapen om medikamentavhengighet og nedtrapping av slik avhengighet, for å hindre at medisiner folk får for å bli friske, gjør dem syke
Datert: 21.02.2011
Besvart: 14.03.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Flere hundre tusen mennesker får hvert år piller av legen som de kan bli avhengige av. Dette er piller mot alt fra akutte ryggplager til søvnproblemer, angst og uro - såkalte "B-preparater". Pillene er ment til kortvarig bruk, men skrives ut i lang tid. Det skaper medikamentavhengighet og bivirkninger som igjen blir diagnostisert som ny psykisk eller fysisk sykdom og som igjen blir medisinert. Kunnskapen om dette nasjonalt og hos den enkelte lege må styrkes for å hindre at medisiner folk får for å bli friske, gjør dem syke. Det trengs også langt mer kunnskap om nedtrapping av slik avhengighet. Også apotekene kan bidra i arbeidet mot skader av medikamenter.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter sikres både sikker medikamentforeskriving og tilbud om forsvarlig nedtrapping?

Les hele debatten