Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 96 (2010-2011)
Om hvordan man vil sørge for at elever som lærer raskt eller er faglig sterke får nok utfordringer innenfor rammene av fellesskolen
Datert: 04.03.2011
Besvart: 29.03.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): PISA-undersøkelsen fra desember i fjor viser at norske 15-åringer i gjennomsnitt er flinkere enn for tre år siden. Samtidig er andelen av de aller flinkeste elevene lavere enn før. Det er en styrke ved fellesskolen at vi har som mål å løfte alle elever. Videre er det et adelsmerke ved vårt skolesystem at den er felles, offentlig, gratis og for alle. Vår regjering har et berettiget fokus på elever som strever med grunnleggende ferdigheter på skolen. Å få dette på plass har avgjørende betydning for den enkelte og for samfunnet som helhet. Samtidig må også skoleflinke elever utfordres og oppmuntres til videre innsats.
Hvordan vil statsråden sørge for at også elever som lærer raskt eller er faglig sterke får nok utfordringer innenfor rammene av fellesskolen?

Les hele debatten