Interpellasjon fra Håkon Haugli (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 105 (2010-2011)
Om utenriksministerens vurdering av reformbehovet til UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten, og hvordan giverland som Norge kan bidra i dette arbeidet
Oversendt regjeringen: 22.03.2011
Besvart: 03.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Norge er blant de største giverne til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten, UNRWA, som har ansvar for ca. 4,6 millioner flyktninger i det palestinske området, Jordan, Syria og Libanon. Kommunal- og forvaltningskomiteen var nylig i Midtøsten og traff der representanter fra UNRWA og fikk oppleve organisasjonens aktiviteter på nært hold. Etter 62 års virksomhet framstår UNRWA som en organisasjon med et betydelig behov for reformer. UNRWA har fått kritikk for å prioritere kortsiktige hjelpetiltak framfor utdanning, arbeid og integrering i vertslandene. Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor så mange palestinere fortsatt bor i flyktningleire, og hvorfor UNRWA lykkes dårligere enn FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, med "resettlement".
Hva er utenriksministerens vurdering av UNRWAs reformbehov, og hvordan kan giverland som Norge bidra i dette arbeidet?

Les hele debatten