Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 109 (2010-2011)
Om hva som kan gjøres for å sikre helsepersonell en forsvarlig lengde på arbeidsdagen, og dermed styrke pasientsikkerheten
Datert: 24.03.2011
Besvart: 26.04.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det oppstår situasjoner på sykehus der helsepersonell må ta på seg ekstravakter når kolleger blir syke. Dermed må mange jobbe lenge av gangen uten tilstrekkelig hvile og søvn. Dette kan ha alvorlige konsekvenser fordi faren for feilbehandling øker, og helsepersonells egen helse blir også utsatt. Lange vakter kan gjøre det vanskelig å ha et stabilt og forutsigbart familieliv. Det er behov for å avdekke omfang av ekstravakter blant helsepersonell, herunder leger og sykepleiere, og dermed hva reelle lengder på vakt er, oppdelt etter ulike spesialiteter.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre helsepersonell en forsvarlig lengde på arbeidsdagen, og dermed styrke pasientsikkerheten?

Les hele debatten