Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 1 (2011-2012)
Om å ta initiativ til en gjennomgang av strukturen i fagopplæringen med sikte på oppsplitting av enkelte Vg1-kurs for å sikre arbeidslivet kvalifiserte fagfolk og bedre gjennomføringen i yrkesfagene
Datert: 29.03.2011
Besvart: 21.10.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Yrkesfaglig utdanning skal gi oss høyt kvalifiserte fagfolk. I enkelte av utdanningsprogrammene fullfører kun halvparten av elevene på normert tid og en stor andel oppnår ikke sluttkompetanse. Enkelte bransjeorganisasjoner har fremmet kritikk mot innretningen av fagopplæringen. Den store bredden i enkelte utdanningsprogram gir forholdsvis få timer til opplæring i det enkelte lærefag. Det er behov for å vurdere strukturen for å sikre at elevene oppnår den kompetansen som oppgavene i næringene krever og bedriftene etterspør.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av strukturen i fagopplæringen med sikte på oppsplitting av enkelte Vg1-kurs for å sikre arbeidslivet kvalifiserte fagfolk og bedre gjennomføringen i yrkesfagene?

Les hele debatten