Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 7 (2011-2012)
Om hva statsministeren legger i sine ord "enda mer demokrati, enda mer åpenhet", som han uttalte 22. juli 2011
Datert: 12.08.2011
Besvart: 27.10.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Et liberalt demokrati bygger på folkestyre, åpenhet, individuelle friheter og muligheten til å påvirke og kontrollere myndigheters maktutøvelse. Alle disse sidene kan og bør styrkes. I Norge har det så langt vært bred enighet om at terror ikke skal føre til mindre demokrati og åpenhet, men mer. Statsministeren uttalte 22. juli 2011 følgende: "Svaret på vold er enda mer demokrati, enda mer åpenhet, men aldri naivitet. Det skylder vi ofrene." Venstre er helt enig i dette, og mener Stortinget er en naturlig arena å løfte frem en slik debatt.
Hva legger statsministeren i sine ord "enda mer demokrati, enda mer åpenhet"?

Les hele debatten