Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2011-2012)
Om en strategi for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse, med bakgrunn i utfordringer tilknyttet havbruksnæringen, økt skipstrafikk, oljeutslipp fra skip og utslipp fra jordbruk og gruvedrift
Datert: 10.10.2011
Besvart: 17.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I dag finnes det flere kontroversielle saker som angår miljøtilstanden i norske fjorder. Flere av de akutte forurensningsproblemene som følge av giftutslipp fra industri er ryddet opp i, men nye utfordringer er kommet til overflaten. Rømming og lakselus fra havbruksnæringen, fare for oljeutslipp fra skip, økt skipstrafikk, utslipp fra jordbruk og ikke minst utslipp fra gruvedrift i eksempelvis Bøkfjorden og Førdefjorden. Bærekraftig bruk av norske fjorder er en forutsetning når vi tar i bruk fjordene våre.
Hvilken strategi har statsråden for å sikre en utvikling og bruk av norske fjorder som ivaretar naturmangfoldet og en bærekraftig utnyttelse som også sikrer fremtidige generasjoner?

Les hele debatten