Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til kommunal- og regionalministeren

Interpellasjon nr. 12 (2011-2012)
Om hva som kan gjøres for å øke valgdeltakelsen, med bakgrunn i at 4 av 10 ikke deltok i lokalvalget i år
Oversendt regjeringen: 20.10.2011
Besvart: 17.11.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Lav valgdeltakelse har stor konsekvens for demokratiet. Mange hadde håpet på en høy valgdeltakelse ved lokalvalget i år. Men dessverre valgte 4 av 10 ikke å delta, i form av å gå å stemme. Valgdeltakelsen ved lokalvalg kan deles inn i to perioder fra 1900. Først oppadgående i 60 år, så nedadgående i 50 år. Demokratiet vårt er avhengig av at innbyggerne har kompetanse, lyst og evne til å bidra både gjennom etablerte politiske partier, organisasjoner og ved valg. Hvis politikken ikke evner å mobilisere i stor nok grad, er det viktig å se om en kan legge bedre til rette for demokratisk deltakelse på ulike måter. Samtidig kan vi kanskje lære noe av de 6 av 10 som gikk for å stemme. Større bevissthet om hva som virker mobiliserende og øker valgdeltakelsen er viktig kunnskap.
Hvordan ser statsråden på utfordringen rundt valgdeltakelsen og hva som kan gjøres for å øke den?

Les hele debatten