Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 13 (2011-2012)
Om situasjonen i Myanmar (Burma) og hvordan norsk politikk kan bidra positivt til en videre demokratisk utvikling i landet
Oversendt regjeringen: 19.10.2011
Besvart: 22.11.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Det er oppløftende å se hva som nå pågår i Myanmar (Burma). Etter nesten 50 år med militært styre ble det første valget på 20 år avholdt i november 2010. Etter dette har mye skjedd. Landet har fått en sivil regjering, et reformprogram er satt i gang fra president Tein Sein, politiske fanger er løslatt, forhåndssensuren av pressen er borte og det er ikke lenger restriksjoner på bruk av Internett. Samtidig er Myanmar ikke et glansbilde. Mye gjenstår fortsatt på veien mot demokrati. Flere politiske fanger må frigis, menneskerettigheter må forbedres og situasjonen for befolkningen, spesielt i grenseområdene, er svært vanskelig. Etniske og religiøse grupper er gjenstand for systematisk undertrykking. Myanmar er inne i en brytningstid, der landet kan utvikle seg i ulike retninger.
Hvordan vil utenriksministeren beskrive situasjonen, og hvordan kan norsk politikk bidra positivt til en videre demokratisk utvikling av Myanmar?

Les hele debatten