Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 26 (2011-2012)
Om den dramatiske økningen i antallet overfallsvoldtekter, og tiltak for bedre sikkerhet i hovedstaden, med sterkere politinærvær i sentrum og på utsatte steder, samt økt oppklaringsprosent og strammere straffeforfølgning
Oversendt regjeringen: 02.11.2011
Besvart: 01.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): Enhver voldtekt er en alvorlig krenkelse av offeret. Voldtektsutvalget anslo at det årlig begås mellom 8 000 og 16 000 voldtekter i Norge. Antallet overfallsvoldtekter har økt dramatisk. Det avgjørende spørsmålet må være hvordan vi kan forhindre at det stadig blir nye ofre for overgrep. Enkelte byer har klart å slå tilbake voldtektsbølger tidligere. I Stavanger kom det brått en massiv økning i antallet overfallsvoldtekter, med hele 23 anmeldelser i 2009. I 2010 var det ikke en eneste anmeldelse for overfallsvoldtekt. Det er viktig å lære av tiltakene som ble iverksatt i Stavanger.
Hva vil statsråden foreta seg innenfor sitt ansvarsområde for å øke sikkerheten i hovedstaden, med sterkere politinærvær i sentrum og på utsatte steder, samt øke oppklaringsprosenten og strammere straffeforfølgning?

Les hele debatten