Interpellasjon fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 28 (2011-2012)
Om å legge til rette for at økt produksjon av elektrisk kraft basert på fornybare energikilder i Norge kan bidra til økt fornybarandel, styrket forsyningssikkerhet og lavere klimagassutslipp også i det øvrige Europa
Oversendt regjeringen: 14.11.2011
Besvart: 12.01.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Gjennom elsertifikatmarkedet med Sverige og en tilslutning til EUs fornybardirektiv, har Norge forpliktet seg til å bidra til utvikling av store mengder ny fornybar energiproduksjon frem mot 2020. Utbygging av infrastruktur og tilgang til markeder er viktig for å sikre lønnsomhet i nye prosjekter, spesielt i en situasjon hvor vi med stor sannsynlighet i et normalår vil ha større produksjon enn forbruk i Norge.
Hvordan vil statsråden legge til rette for at økt produksjon av elektrisk kraft basert på fornybare energikilder ikke blir innelåst i Norge, men kan bidra til en økt fornybar andel, styrket forsyningssikkerhet og lavere klimagassutslipp også i det øvrige Europa?

Les hele debatten