Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 30 (2011-2012)
Om at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) med innvandrerbakgrunn møter betydelige utfordringer i det norske samfunn, og hva som er regjeringens strategi og tiltak for å bedre denne gruppens hverdag
Oversendt regjeringen: 16.11.2011
Besvart: 16.12.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) med innvandrerbakgrunn møter betydelige utfordringer i det norske samfunn. Organisasjonen Skeiv Verden søker å bistå disse på best mulig måte i forhold spørsmål knyttet til asylproblematikk, seksuell utnyttelse og prostitusjon, sosiale forhold, psykisk helse, trusler og vold. Forholdet mellom å balansere åpenhet og synlighet i media med tillitsbyggende nettverksarbeid er en nesten umulig balansegang. Det eksisterer eksempelvis bøker på arabisk i moskeer, som i detalj tar for seg hvordan muslimer skal forholde seg til homofile på en ikke akkurat hyggelig måte. Det finnes ikke korrigerende alternativ informasjon på arabisk. Det offentlige Norge er lite samordnet og bevisst totalutfordringene som LHBT med innvandrerbakgrunn møter i Norge.
Hva er regjeringens strategi og tiltak for å bedre denne gruppens hverdag?

Les hele debatten