Interpellasjon fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2011-2012)
Om å bedre transportsituasjonen for befolkning og næringsliv i Møre og Romsdal
Datert: 28.11.2011
Besvart: 29.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Dårlig infrastruktur inn og ut av Møre og Romsdal er allerede i dag en stor utfordring for eksportrettet næringsliv i fylket. Til tross for dette reduserer CargoNet transport av gods på Raumabanen. Samtidig melder Sunnmørsposten at det i ny regional transportplan legges til rette for et logistikknutepunkt i Trondheim, som skal betjene hele regionen bestående av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det skaper stor bekymring at Ålesund havn som er landets nest største konteinerhavn med store behov for utvikling, ikke nevnes i planutkast til transportplan.
Hva vil statsråden bidra med for å bedre transportsituasjonen fremfor å skape fremtidig transportkrise for befolkning og næringsliv i Møre og Romsdal?

Les hele debatten