Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 37 (2011-2012)
Om å forhindre at utbytte fra kriminelle handlinger sendes ut av landet som ledd i hvitvasking eller bidrag til terrorfinansiering, da det årlig overføres store pengesummer til utlandet via internasjonale betalingsforetak
Datert: 05.12.2011
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 17.01.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Årlig overføres det store pengesummer til utlandet via internasjonale betalingsforetak. Politiet advarer mot at disse systemene i noen tilfeller kan tilrettelegge for hvitvasking av utbytte fra narkotikahandel, menneskehandel, så vel som bidrag til terrorfinansiering i utlandet. Ved å operere som agenter på vegne av betalingsforetak, flere av disse såkalte agentene har hatt tilknytning til organiserte kriminelle miljøer, har penger blitt overført til utlandet uten kontroll. Når pengene først er sendt ut, er det tilnærmet umulig å spore forsendelsene videre fra avdelinger av betalingsforetakene i mottakerlandene. Utbytte fra kriminell virksomhet overføres til mottakere i en lang rekke land.
Hvor godt koordinert er norske myndigheter i arbeidet for å bekjempe dette, og hva er regjeringens strategi og konkrete forslag for å forhindre at utbytte fra kriminelle handlinger så vidt lett kan sendes ut av landet?

Les hele debatten