Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 45 (2011-2012)
Om videreføring av det norske forbudet mot alkoholreklame, som er under press fra EU ved at TV-direktivet og det konsoliderte direktivet vurderes innlemmet i EØS-avtalen, og hvordan Stortinget vil bli involvert i den videre behandlingen av saken
Datert: 15.12.2011
Besvart: 14.02.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det norske forbudet mot alkoholreklame er under press fra EU. Det såkalte TV-direktivet og det konsoliderte direktivet (2010/13) som erstatter TV-direktivet vurderes innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet hindrer medlemslandene i å begrense reklame i sendinger fra andre medlemsland. EØS/EFTA-landene har unntak fra dagens regelverk. Opprettholdelsen av et helhetlig og medienøytralt alkoholreklameforbud er viktig for å unngå uthuling og press på reklameforbudet. Et forbud mot alkoholreklame på TV er avgjørende fordi erfaring viser at reklame gir mer salg og flere alkoholrelaterte skadevirkninger for enkeltmennesker, familier og samfunn.
Hvordan vil regjeringen sørge for at norsk politikk på dette området kan videreføres, og hvordan vil Stortinget bli involvert i den videre behandlingen av saken?

Les hele debatten