Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 47 (2011-2012)
Om strategier for langsiktig og høy utnyttelse av skogressursene i Norge og å legge til rette for en framtidsrettet, industriell utvikling av nye produkter som er basert på råstoff fra norsk tømmer
Datert: 16.12.2011
Besvart: 19.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Skogen i Norge øker sterkt både i volum og i tilvekst. Siden 1925 er stående volum fordoblet til 736 millioner kubikkmeter. Årlig tilvekst er mer enn fordoblet, fra 10,7 til 25,5 millioner kubikkmeter. Årlig tilvekst er betydelig høyere enn årlig avvirkning. Skog i vekst binder store mengder CO2. Skogen representerer samtidig en betydelig ressurs for verdiskaping i distriktene, og skogen er en unik ressurs som råstoff for industriell videreforedling. Imidlertid ser man nå at den tradisjonelle treforedlingsindustrien i Norge sliter kraftig.
Hvilke strategier har regjeringen for langsiktig og høy utnyttelse av skogressursene i Norge, og på hvilken måte vil regjeringen legge til rette for en framtidsrettet, industriell utvikling av nye produkter som er basert på råstoff fra norsk tømmer?

Les hele debatten