Interpellasjon fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 71 (2011-2012)
Om videreutvikling av det norsk-russiske samarbeidet, med spesiell henvisning til varslings- og redningssamarbeidet og forbedrede grense- og visumavtaler
Oversendt regjeringen: 20.02.2012
Besvart: 26.03.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Det norsk-russiske samarbeidet har hatt en meget positiv utvikling på mange områder. Også i et nordområdeperspektiv må dette samarbeidet utvikles videre. På områder som bl.a. energi, mineraler, fiskeri, miljøvern, redningstjeneste, arbeidskraft, folk-til-folk-samarbeid og varsling ved ulykker må samarbeidet utvikles. Fortsatt ser vi imidlertid eksempler på at samarbeidsmodeller må endres. Norge ble ikke varslet i forbindelse med brannen på den russiske atomubåten i Murmansk havn i romjula. Fortsatt har Russland et stort antall taktiske atomvåpen på Kolahalvøya, nokså nær norskegrensen. Fortsatt er det store utfordringer i forbindelse med grensepassering, tollbehandling og mulighetene for å kunne benytte russisk arbeidskraft i Norge.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å utvikle varslings- og redningssamarbeidet med Russland, og hva gjør regjeringen for å forbedre grense og visumavtaler med Russland?

Les hele debatten