Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 4 (2012-2013)
Om en gjennomgang av beskatningen av norsk næringsliv i lys av utviklingen i land rundt oss, for å sikre norsk konkurransekraft
Oversendt regjeringen: 07.06.2012
Besvart: 08.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Selskapsskattens andel av BNP har doblet seg siden skattereformen i 1992. Norge har på 2000-tallet beveget seg fra å ligge "midt i løypa" når det gjelder selskapsskattens andel av BNP til å ligge over alle våre naboland og OECD. Finanskrisen og eurokrisen møtes nå med offensive skattetiltak, flere land har allerede vedtatt nedsatte skattesatser for næringslivet og enda flere har varslet at det vil komme forslag om reduksjoner. I USA ønsker president Obama å senke skatten på industriselskaper fra 35 til 28 prosent. Romney vil det samme, men vil ha den ned til 25 prosent. Norge har et svært høyt kostnadsnivå og vi ser klare tendenser til en forvitring av tradisjonelt konkurranseutsatt næringsliv.
Ser statsråden behov for en gjennomgang av beskatningen av norsk næringsliv i lys av utviklingen i land rundt oss for å sikre norsk konkurransekraft?

Les hele debatten