Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 5 (2012-2013)
Om hvordan skolen skal bli tryggere i sin praktisering av den nye formålsparagrafen for grunnskolen
Oversendt regjeringen: 19.06.2012
Besvart: 20.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Betydningen av verdiformidling basert på de grunntanker og verdier som samler oss som samfunn, ble understreket da Stortinget i 2008 vedtok ny formålsparagraf for grunnskolen. Likevel opplever vi at skoler avstår fra markering av kristne høytider, dropper julegudstjenesten og avdekker stor usikkerhet om hvordan en ny og mer inkluderende formålsparagraf skal forstås. I komitéinnstillingen fra 2008 er det tydelig slått fast at en modernisert formålsparagraf må greie å ivareta to hensyn: behovet for en trygg verdiforankring for elevene, og utfordringene og mulighetene i dagens flerkulturelle samfunn. Samtidig understrekes viktigheten av at formålsparagrafen uttrykker et sett av verdier som flest mulig kan slutte opp om uavhengig av religiøs, kulturell eller nasjonal tilknytning.
Hva mener statsråden kan gjøres for at skolen skal bli tryggere i sin praktisering av ny formålsparagraf for grunnskolen?

Les hele debatten