Interpellasjon fra Lars Myraune (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 10 (2012-2013)
Om å sikre at det innføres forsvarlige ferie- og beredskapsrutiner i Avinor, for å forhindre at det igjen oppstår flygelederkaos og store forsinkelser i flytrafikken
Datert: 11.09.2012
Besvart: 25.10.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Sommerens flygelederkaos har avslørt at Avinor ikke har en god nok organisatorisk kontroll. Ifølge Eurocontrol hadde Gardermoen flest forsinkelser i hele Europa i juli, og mens trafikken sto stille, var 58 flygeledere sendt på ferie. Avinors egen ferieplanlegging var altså en sterkt medvirkende årsak til de store forsinkelsene i flytrafikken i sommer. 21. juli var det til og med fare for at hele hovedflyplassen skulle stenges, da bare én flygeleder var på vakt. Dette innebærer store ekstrakostnader for samfunnet, særlig for passasjerer, flyselskaper og turistnæringen. Samtidig som flyselskapene sitter igjen med store regninger, har ikke Avinor fått noen økonomiske konsekvenser etter kaoset. Det trengs en kunderetting av bedriftskulturen i flysikringen.
Hva gjør statsråden for å sikre at Avinor rydder opp og innfører forsvarlige ferie- og beredskapsrutiner, og for å forhindre at samme situasjon oppstår igjen?

Les hele debatten