Interpellasjon fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 32 (2012-2013)
Om å sikre at utbygging av Ringeriksbanen blir en prioritert del av ny Nasjonal transportplan 2014-2023
Oversendt regjeringen: 29.10.2012
Besvart: 22.11.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): I 1992 vedtok Stortinget at Ringeriksbanen skulle bygges ut med sikte på oppstart i 1994-1997. Konseptvalgutredningen for prosjektet var ferdig i 2008, og den estimerte at banestrekningen ville skaffe ca. 930 000 nye jernbanepassasjerer. Likevel har lite skjedd, og nå sier ryktene at banen vil falle ut av ny Nasjonal transportplan 2014-2023. Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo med én liten time, og bli et viktig første byggesteg på en høyhastighetsbane mellom Norges to største byer. Prosjektet er også viktig som en fjerde InterCity-strekning rundt Oslo.
Hvordan vil statsråden sikre at denne blir en prioritert del av ny Nasjonal transportplan 2014-2023, og slik forhindre at Jernbaneverket ikke fortsetter å levere konseptvalgutredninger som ikke holder god nok kvalitet?

Les hele debatten