Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 37 (2012-2013)
Om å redegjøre for myndighetenes arbeid mot tvangsekteskap, også sett i et LHBT-perspektiv
Datert: 06.11.2012
Besvart: 18.12.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kampen mot tvangsekteskap må føres på bred front og forene hele det politiske Norge. LHBT-befolkningen er i den offentlige debatt og i myndighetenes arbeid en gruppe som i praksis i stor grad blir utelatt, men som definitivt trenger større grad av støtte og hjelp. LHBT-perspektivet må i langt større grad enn i dag inkluderes i det offentliges arbeid og den offentlige debatt. Det vises i denne sammenheng også til undertegnedes interpellasjon om beslektede tema, besvart i Stortinget 16. desember 2011. 5. desember 2012 avholder Høyres stortingsgruppe i samarbeid med organisasjonen Skeiv Verden et seminar om tvangsekteskap i et LHBT-perspektiv, men med det utgangspunkt at alle former for tvangsekteskap er uakseptabelt uansett hvilken seksuell legning eller hvilket kjønn offeret for dette har.
Kan statsråden redegjøre for myndighetenes arbeid mot tvangsekteskap, også sett i et LHBT-perspektiv?

Les hele debatten