Interpellasjon fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 43 (2012-2013)
Om utfordringene med en stadig tydeligere todeling av norsk økonomi mellom olje- og gassektoren og øvrige eksportbedrifter, og om regjeringens langsiktige strategi for å gjøre jobbene tryggere og konkurranseevnen bedre
Datert: 30.11.2012
Besvart: 05.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Næringslivets økonomibarometer, lagt frem 29. november 2012, viser en stadig tydeligere todeling av norsk økonomi. Mens olje- og gassektoren går svært bra, faller øvrige eksportbedrifter enda mer. For 4. kvartal faller de til et nivå tilsvarende det verste kvartalet under finanskrisen. I tillegg er investeringene i fastlands-Norge på det laveste på over 40 år. Todelingen av økonomien gjør både arbeidsplassene og statens finansiering sårbar for svingninger i oljeprisene. Lav produktivitetsvekst, høy kostnadsvekst, nedprioritering av forskning og særnorske skatter forsterker nedgangen når markedet faller. Regjeringen virker tom for ideer og handlekraft i møte med de særnorske utfordringene. Utviklingen krever en langsiktig strategi for kunnskap og konkurransekraft.

Hva er statsrådens analyse av utfordringene, og hva er regjeringens langsiktige strategi for å gjøre jobbene tryggere og konkurranseevnen bedre?

Les hele debatten